Градът | 06 Април 2012, 09:37

EVN разширява топлопреносната мрежа в центъра на Пловдив