Градът | 03 Април 2012, 09:43

Европа подобрява речното корабоплаване чрез проект, съфинансиран от ЕС