Градът | 28 Март 2012, 11:37

През 2012 г. София ремонтира осем транспортни обекта