Градът | 27 Март 2012, 12:18

Чешкото строителство започва да се връща към растеж през 2013 г.