Градът | 26 Март 2012, 15:35

Екологичният съвет при МОСВ одобри проекта за тунел под Шипка