Градът | 23 Февруари 2012, 08:58

Метро поръчката на годината