Градът | 22 Февруари 2012, 12:50

Седем участника продължават в търга за проектиране на околовръстното шосе на Пловдив