Градът | 17 Февруари 2012, 11:14

Водните проекти на Пловдив и Добрич тръгват, още десет общини инвестират 351 млн. лв. във ВиК