Градът | 10 Февруари 2012, 14:29

Обявени са всички търгове от етап ІV на пътната схема по ОП "Регионално развитие"

Вместо отделни обществени поръчки 15-те лота са обединени в две