Градът | 10 Февруари 2012, 11:26

България иска намаляване на съфинансирането по ОП "Околна среда"