Градът | 09 Февруари 2012, 09:32

Прекратена е концесията за строителството на карго зоната на летище Пловдив