Градът | 08 Февруари 2012, 11:39

Кабинетът конкретизира правилата за допустимост на разходите по програма "Транспорт"