Градът | 27 Януари 2012, 09:56

Необходимо е въвеждане на интелигентни транспортни системи в отсечката Бяла - Русе

Това показа проучване за пътната и комуникационната мрежа от трансграничния регион Гюргево - Русе