Градът | 11 Януари 2012, 10:17

Европейската комисия предоставя 200 млн. евро за ключови TEN-T проекти