Градът | 21 Декември 2011, 09:34

Обсъждат възможности за ПЧП в предоставянето на ВиК услуги в Плевен