Градът | 20 Декември 2011, 13:52

Започват изкопни работи по водния проект на Велико Търново