Градът | 20 Декември 2011, 13:43

Община Пловдив подаде в МОСВ интегриран воден проект за 124 млн. лв.