Градът | 19 Декември 2011, 12:57

Плевен прекроява водния си проект