Градът | 15 Декември 2011, 10:20

До средата на 2012 г. тряба да са договорирани всички средства по ОП "Транспорт"