Градът | 13 Декември 2011, 10:55

ЕС избира най-добрия проект за въвеждане на мултимодални пътувания