Градът | 08 Декември 2011, 13:59

Регионалните генерални планове ще очертаят реалното състояние на водния сектор