Градът | 08 Декември 2011, 13:15

Облачните ГИС са във фокуса на срещата на високо равнище "Земята под око"