Градът | 24 Ноември 2011, 10:40

Следващият програмен период ще мине под знака на инструмента "За свързана Европа"

България настоява за включване на 18 пътни и железопътни проекта.