Градът | 01 Ноември 2011, 12:23

Пътната агенция планира тир паркинги при три старопланински прохода