Градът | 26 Октомври 2011, 09:49

Добромир Симидчиев е зам.министър за ВиК в регионалното министерство