Градът | 20 Октомври 2011, 14:06

МОСВ получи коригираната апликационна форма за втората фаза от инсталациите за отпадъците на София