Градът | 19 Октомври 2011, 16:06

Потвърдиха се проектите по TEN-T мрежата