Градът | 13 Октомври 2011, 16:03

Неусвоени средства от екообекти се пренасочват към други проекти