Градът | 11 Октомври 2011, 16:15

Румъния с големи планове за пътно строителство