Градът | 11 Октомври 2011, 10:51

Нова инсталация за товарене на течни продукти заработи на пристанище "Варна запад"