Градът | 07 Октомври 2011, 14:32

Дигитална карта ще показва състоянието на пътищата в трансграничния регион Гюргево - Русе