Градът | 07 Октомври 2011, 14:12

Допълнително 5 млн. лв. са предвидени за ремонти на вътрешноквартални улици в София