Градът | 20 Септември 2011, 13:51

На 70% е завършено депото за битови отпадъци в Смолян

До момента в строителството са усвоени 12 млн. лв.