Градът | 17 Септември 2011, 09:37

Интермодалният терминал в с. Яна приема първия контейнерен блок-влак