Градът | 16 Септември 2011, 11:06

Таксите за замърсяването, шума и задръстванията ще финансират проектите по TEN-T