Градът | 16 Септември 2011, 10:07

Доизграждат ПСОВ - Пазарджик с 49 млн. лв. от програма "Околна среда"