Градът | 12 Септември 2011, 12:51

Областният управител на Варна подписа заповед за разширяване на Пристанище "Леспорт"