Градът | 12 Септември 2011, 11:40

Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Писарово, община Искър