Градът | 29 Август 2011, 15:20

Обновени са представителни части от улици в центъра на Бургас