Градът | 22 Август 2011, 08:49

Проучване на KPMG: Адаптиране към несигурна среда

Политики и стратегии СВЕТЪТ 2011: KPMG Global Construction Survey 2010