Градът | 16 Август 2011, 15:28

Община Габрово първа подаде проектно предложение по схемата за отпадъците