Градът | 16 Август 2011, 11:24

Предоставят 1500 домашни компостери в 24-те района на София