Градът | 05 Август 2011, 15:12

Изпълнителите на ремонти на подземната инфраструктура в София ще плащат депозит на общината