Градът | 22 Юли 2011, 14:42

Над 420 хил. лв. струва рехабилитацията на мост над р. Нишава