Градът | 22 Юли 2011, 10:16

Българско одобрение на апликационната форма за интегрирания градски транспорт на София