BIM

Цифровите технологии и оптимизацията на жизнения цикъл на архитектурните обекти

Непрестанно развиващите се строителни технологии разглеждат във все по-голям детайл отделните архитектурни, конструктивни, инсталационни и други елементи на сградата.Задълбоченият от друга страна поглед...

20 Юни 2022

Обратно нагоре ↑