Черно море

9 оферти в търг за разширен проект на АМ „Черно море“ за 14.4 млн. лв.

Девет са отворените оферти в обществената поръчка за разработването на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план...

02 Декември 2019, 08:03

Страници