Чепинско шосе

Изработват ПУП-ове за продълженията на Източната тангента ("Чепинско шосе") и на бул. "Илиянци" до Северната скоростна тангента

Поканите са изпратени до пет компании и обединения по силата на рамков договор: ГД "Виарх и Геокад", ДЗЗД "Консорциум Урбан Груп", "Геа проект Консулт" ЕООД, ДЗЗД "София Плон 2020", "Диам 2000" ООД.

27 Октомври 2016

Обратно нагоре ↑