целенасочени инвестиции

Големи инфраструктурни проекти за близо 1,8 млрд. .лв. включва проектът на програмата за развитие на Северозападна България

"Програмата за целенасочена инвестиционна подкрепа за развитието на Северозападна България е структурирана в три раздела: "Съживена икономика", "Укрепен човешки ресурс" и "Инфраструктура и екология". По тези стратегически цели са разгледани 549 проекта за Северозападна България",

08 Декември 2015

Обратно нагоре ↑