хора с увреждания

Законови промени ще осигурят изграждането на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания

Ще се предприемат мерки за подобряване на нормативните изисквания и контрол при устройството на урбанизираните територии, проектирането и строителството, с цел осигуряването на достъпна архитектурна среда за съществуващи сгради и съоръжения в експлоатация

20 Юли 2016

Обратно нагоре ↑